Vstupní analýza , Audity

Vstupní analýza oblastí BOZP, PO, EKO ve společnosti a jejího souladu s legislativními požadavky

Pravidelné a zákonné kontroly pracovišť a vedené dokumentace

Audity vytvořené na míru (interní pravidla společnosti, zákaznické audity, dodavatelské audity...)

Hodnocení stavu kultury společnosti a jejího možného rozvoje z pohledu BOZP, PO a EKO

Provádíme audit zavedení systému LOTO


Reference

BOZP, PO, OŽP - Automotive Interims, Henniges Automotive, Faurecia, Cembrit, Ammann

LEAN - Bombardier Transportation, Sekurit – Saint Gobain, Faurecia, Ammann


Dokumentace, Systémy

Zpracovávaná na míru a v souladu s aktuálními legislativními požadavky

Nastavení systémového řešení, včetně pravidelné aktualizace

Možnost implementace pravidel ISO 45 001 a ISO 14 001

Sdílena napříč celou organizací v rámci pravidel řízené dokumentace

V případě zásadních změn se nastavuje termín splnění aktualizace


Kategorizace prací, Hodnocení rizik

Kategorizace prací

Mapové hodnocení rizik

Dokumentace zdolávání požárů

Dokumentace ochrany před výbuchem

Bezpečné pracovní postupy a další...


Školení

Prováděno standardní, specifické a individuální školení na míru

Obsah školení obsahuje praktické poznatky a ověření nabytých znalostí

Možnost dohledu nad evidencí a lhůtami školení

Prezenční nebo elektronická forma (e-learning, online přednáška...)


Druhy školení

Vstupní a periodické BOZP, PO, EKOLOGIE,

První pomoc, referentská vozidla, nebezpečné chemické látky,

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou,

Požární hlídky, ohlašovna požárů,

Motorové vozíky, jeřáby, plošiny, pracovní/interní postupy a další...


8D, LOTO

Pro kvalitní, přesné a plné vyšetření události zavádíme do společností systém vyšetřování události – 8D, plně ve shodě se systémovými požadavky systému managementu.

LOTO –procedura bezpečného odpojení strojů a zařízení pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců – zavádíme, kontrolujeme, navrhujeme zlepšení.


Kultura bezpečnosti

Motivace zaměstnanců k preventivnímu jednání / bezpečnostním krokům, které vedou k minimalizaci rizika škod, úrazů a nemocí z povolání + úzké spojení s výkonností společnosti jako celku

Role vedoucího a řadového zaměstnance s exkurzem do zákoníku práce

Reakce / Prevence / pyramida bezpečnosti

Vytváření pozitivního obrazu společnosti

Motivační školení


Revize, kontroly, servis

Revize elektrospotřebičů, hromosvodů a instalace zařízení

Revize plynových a tlakových zařízení

Revize a kontroly hasicích přístrojů, hydrantů, ucpávek a požárně bezpečnostních zařízení

Opravy a plnění hasicích zařízení

Roční kontroly regálů, žebříků, osvětlení


Ochranné pracovní prostředky a Oděvy

Ochranné prostředky hlavy, dechu, sluchu, proti pádu

Pracovní oděvy a obuv

Chemie (dezinfekce) a nářadí

Dodávky OOPP z výdejních automatů

Náhradní plnění


Reference

Ansell, Uvex, 3M, Cerva, a dalš


 

Copyright © 2022 Toyme CZ